Σ’ αυτό το βίντεο μπορείτε να δείτε πώς να αυξήσετε την παραγωγή σας χρησιμοποιώντας τα χέρια σας σε συνδυασμό με την αντλία:

https://med.stanford.edu/newborns/professional-education/breastfeeding/maximizing-milk-production.html

Αφήστε μια απάντηση