Πρότυπα ανάπτυξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Οι καμπύλες ανάπτυξης είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια από παιδίατρους και γονείς για την εκτίμηση της υγείας και της ευημερίας των παιδιών. Αρχικά, οι καμπύλες βασίζονταν σε παιδιά που τρέφονταν με εξανθρωποποιημένο γάλα αγελάδας και επειδή τα παιδιά που τρέφονται με ξένο γάλα μεγαλώνουν διαφορετικά από τα παιδιά που τρέφονται με μητρικό γάλα, οι αποφάσεις που παίρνονταν με βάση αυτές τις καμπύλες ήταν πολλές φορές λανθασμένες.

Τα παιδιά που θηλάζουν έχουν την τάση να παίρνουν βάρος γρήγορα τους πρώτους 3-4 μήνες, αλλά γενικά είναι πιο αδύνατα μέχρι τον 12ο  μήνα απ’ ότι τα παιδιά που πίνουν ξένο γάλα. Το 2006, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) δημοσίευσε νέες καμπύλες ανάπτυξης για παιδιά 0-59 μηνών, βασισμένες όχι στο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, αλλά στο πώς θα έπρεπε να μεγαλώνουν.

Οι καμπύλες του ΠΟΥ βασίστηκαν σε δεδομένα από διαφορετικούς πληθυσμούς μωρών, τα οποία είχαν την ιδανική διατροφή (μωρά που θήλαζαν αποκλειστικά για 6 μήνες) και, ανάλογα με την ηλικία και την κουλτούρα, είχαν τη σωστή συμπληρωματική τροφή σε συνδυασμό με το μητρικό γάλα. Πολλές χώρες είναι ακόμη και τώρα απρόθυμες να υιοθετήσουν αυτές τις καμπύλες.

Το κέντρο Πρόληψης και Αντιμετώπισης Νοσημάτων της Αμερικής (CDC) συστήνει ότι όλοι οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις καμπύλες του Π.Ο.Υ. για παιδιά 0-2 ετών. Οι λόγοι για αυτή τη σύσταση είναι τρεις:

  1. Ο ΠΟΥ θεωρεί ότι ο θηλασμός είναι η καλύτερη διατροφή για φυσιολογική ανάπτυξη. Οι καμπύλες του βασίζονται σε παιδιά που θήλασαν αποκλειστικά για 4-6 μήνες και που θήλαζαν ακόμα στο τέλος του πρώτου χρόνου ζωής.
  2. Οι καμπύλες του ΠΟΥ αντανακλούν πιο ξεκάθαρα την φυσιολογική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας.Οι προηγούμενες καμπύλες βασίζονταν στο πώς μεγάλωνε ένα μέσο παιδί στην Αμερική, και ενώ τα περισσότερα παιδιά τρέφονταν με ξένο γάλα, κι έτσι αυτές οι «τυπικές» καμπύλες δεν ήταν απαραίτητα και οι «ιδανικές» καμπύλες ανάπτυξης.
  3. Οι καμπύλες ανάπτυξης του ΠΟΥ βασίστηκαν σε έρευνα υψηλού επιπέδου, η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για τη δημιουργία αυτών των καμπυλών. Οι προηγούμενες καμπύλες βασίστηκαν σε ένα πολύ μικρό δείγμα παιδιών από την Αμερική, ενώ οι καμπύλες του ΠΟΥ χρησιμοποίησαν περίπου 8.500 παιδιά από 6 χώρες (Βραζιλία, Γκάνα, Ινδία, Νορβηγία, Ομάν και Αμερική), και το βάρος και το ύψος των παιδιών μετρούνταν συχνά και για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μια υπενθύμιση

Οι καμπύλες ανάπτυξης είναι ένα εργαλείο, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα διαγνωστικά εργαλεία για να προσδιοριστεί η κατάλληλη και σωστή ανάπτυξη ενός παιδιού. Οι καμπύλες ανάπτυξης δεν είναι αρκετές από μόνες τους- το οικογενειακό ιστορικό, η κληρονομικότητα και άλλες ενδείξεις υγείας, είναι εξίσου σημαντικά. Επίσης, οι καμπύλες βασίζονται στο μέσο όρο ενός πληθυσμού. Το να είναι ένα παιδί στο 95ο εκατοστημόριο της καμπύλης δεν είναι απαραίτητα καλύτερο από το να είναι στο 10ο εκατοστημόριο. Η ανάπτυξη κάθε παιδιού θα πρέπει να συγκρίνεται με την ανάπτυξη του ίδιου παιδιού κατά τη διάρκεια του χρόνου, δίνοντας προσοχή στις αλλαγές του καθώς και στη συνολική του ανάπτυξη, τη φυσική, τη διανοητική και τη συμπεριφορική.

Καμπύλες ανάπτυξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας:

0-24 μηνών – Αγόρια – Βάρος προς ηλικία

http://www.who.int/childgrowth/standards/cht_wfa_boys_z_0_2.pdf

0-24 μηνών – Κορίτσια – Βάρος προς ηλικία: 

http://www.who.int/childgrowth/standards/cht_wfa_girls_z_0_2.pdf

0-24 μηνών – Αγόρια – Ύψος προς ηλικία

http://www.who.int/childgrowth/standards/cht_lfa_boys_z_0_2.pdf?ua=1

0-24 μηνών – Κορίτσια – Ύψος προς ηλικία: 

http://www.who.int/childgrowth/standards/cht_lfa_girls_z_0_2.pdf?ua=1

This Post Has 3 Comments

Αφήστε μια απάντηση