Η Αργυρώ Ζηκούλη έχει Πτυχίο Ψυχολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Μεταπτυχιακό στη Γνωστική Πειραματική Ψυχολογία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Η ερευνητική της δουλειά έχει δημοσιευτεί σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά.
Έχει μεγάλη διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού του New York College, Θεσσαλονίκη.
Είναι μέλος του American Psychological Association, του European Network for Positive Psychology και της Ψυχολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος.