Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Πρακτικής (ΕΕΦΠ), σε συνεργασία με το Δίκτυο Δράσης για την Βρεφική Διατροφή (IBFAN Hellas) και υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) διοργάνωσαν στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας για Φαρμακεία Φιλικά στο Μητρικό Θηλασμό την εκπαιδευτική ημερίδα:

«Το φαρμακείο ως σημείο προαγωγής του θηλασμού – Ο φαρμακοποιός ως εγγυητής της ασφαλούς χρήσης των φαρμάκων κατά την περίοδο της γαλουχίας»

Στόχος της ημερίδας ήταν:

  • Να μεταδώσει στους φαρμακοποιούς τις απαραίτητες κλινικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε με επιτυχία να βοηθήσουν τους γονείς να λάβουν ενήμερες και τεκμηριωμένες αποφάσεις α) σχετικά με τη σίτιση του βρέφους, β) σχετικά με τη χρήση φαρμάκων κατά τη διάρκεια της γαλουχίας.
  • Ο φαρμακοποιός και το φαρμακείο να συμβάλλουν μέσα από το δικό τους εξειδικευμένο πρίσμα στην επίλυση του σημαντικού προβλήματος δημόσιας υγείας που συνιστά το χαμηλό ποσοστό μητρικού θηλασμού στη χώρα μας.

Σύντομη περιγραφή:

Η εκπαιδευτική ημερίδα απευθυνόταν σε φαρμακοποιούς.

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής ημερίδας οι φαρμακοποιοί ενημερώθηκαν πάνω στα εξής ζητήματα:

– Κίνδυνοι από το μη θηλασμό για το παιδί και τη μητέρα
– Ανατομία και φυσιολογία του θηλασμού
– Σωστή προσκόλληση-στάση-απομύζηση
– Εκτίμηση επάρκειας θηλασμού
– Συνήθη προβλήματα κατά το θηλασμό
– Βοηθήματα θηλασμού
– Δημιουργία τράπεζας γάλακτος
– Διεθνής κώδικας εμπορίας υποκατάστατων μητρικού γάλακτος
– Πολίτικη θηλασμού στην οικονομική κρίση
– Φάρμακα & θηλασμός
– Ο ρόλος του φαρμακοποιού

Το τελευταίο τμήμα της ημερίδας περιελάμβανε την πραγματοποίηση βιωματικών σεναρίων φαρμακείου και την αξιολόγηση των φαρμακοποιών επί των αποκτηθέντων γνώσεων.

Την παρουσίαση των παραπάνω θεμάτων πραγματοποίησαν οι εξής ομιλητές:

– Αδαμίδης Δημήτριος: Παιδίατρος, Διευθυντής Παιδιατρικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης
– Παπαβέντσης Στέλιος: Παιδίατρος IBCLC, Πρόεδρος του IBFAN Ελλάδας – Δίκτυο Δράσης για τη Βρεφική Διατροφή
– Καραθανάση Αναστασία: Παιδίατρος, Νεογνολόγος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ξάνθης
– Γραμματικού Κωνσταντίνα: Μαία, ΙBCLC
– Γιαννιώτη Κωνσταντίνα: Φαρμακοποιός, Υπ.Διδάκτωρ Φαρμακολογίας
– Μπιρλιράκης Βασίλειος: Φαρμακοποιός, MBA, MSc Φαρμακευτική Φροντίδα & Φαρμακοθεραπεία

Περισσότεροι από εκατόν δέκα φαρμακοποιοί από όλη την Ελλάδα, ενίσχυσαν τις γνώσεις και δεξιότητες τους και θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην προαγωγή του μητρικού θηλασμού και στην βέλτιστη χρήση των φαρμάκων κατά τη διάρκεια της γαλουχίας.

Αφήστε μια απάντηση