Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012, στην Ξάνθη, θα γίνει η πρώτη, ιδρυτική συνέλευση της μη κυβερνητικής οργάνωσης ΙΒFAN Greece  – Δράση για τη βρεφική διατροφή.

Το ελληνικό Δίκτυο Δράσης για τη βρεφική διατροφή, ακολουθεί τα πρότυπα του Διεθνούς Δικτύου Δράσης για τη βρεφική διατροφή (Ιnternational Baby Food Action Network – IBFAN).

Σκοποί του ελληνικού Δικτύου Δράσης – IBFAN Greece είναι (μεταξύ άλλων):

  • Να συμβάλλει στην εφαρμογή στην Ελλάδα της Παγκόσμιας Στρατηγικής για την Διατροφή Βρεφών και Μικρών Παιδιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
  • Να συμβάλλει στην μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας σε βρέφη και μικρά παιδιά μέσα από την υποστήριξη του μητρικού θηλασμού και ιδανικών πρακτικών βρεφικής διατροφής
  • Να συμβάλλει με την δράση του στην εξομάλυνση των ανισοτήτων που παρατηρούνται σχετικά με την βρεφική διατροφή και τον μητρικό θηλασμό.

Η εμπορία βρεφικού γάλακτος έχει αποδειχθεί ότι υποσκάπτει συστηματικά τον θηλασμό και άρα την βρεφική υγεία. Επομένως είναι σημαντικό η εμπορία αυτή να ελέγχεται σύμφωνα με τα στάνταρ που έχει θέσει ο Κώδικας και οι επακόλουθες σχετικές αποφάσεις.

Για τον σκοπό αυτό, το Δίκτυο υιοθετεί πλήρως τις Επτά Αρχές του IBFAN, οι οποίες είναι:

  1. Το δικαίωμα των βρεφών στο μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο υγείας.
  2. Το δικαίωμα των οικογενειών σε επαρκή τροφή.
  3. Το δικαίωμα των γυναικών να θηλάζουν και να κάνουν επιστημονικά ενημερωμένες επιλογές σχετικά με τη διατροφή του μωρού τους.
  4. Το δικαίωμα των γυναικών για πλήρη υποστήριξη, ώστε να θηλάσουν επιτυχώς και να ακολουθήσουν σωστές πρακτικές στη βρεφική διατροφή.
  5. Το ανθρώπινο δικαίωμα για υπηρεσίες υγείας που συναντούν τις βασικές τους ανάγκες.
  6. Το δικαίωμα των επαγγελματιών υγείας και των καταναλωτών σε συστήματα υγείας που είναι ελεύθερα από εμπορικές πιέσεις.
  7. Το δικαίωμα των ανθρώπων να οργανώνονται σε διεθνή σύμπραξη ώστε να διασφαλίσουν αλλαγές που προστατεύουν την υγεία,

Η ιδρυτική συνέλευση του Δικτύου θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του 1ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Μητρικού Θηλασμού, το πρόγραμμα του οποίου μπορείτε να δείτε εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΘ.pdf_

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη τόσο για το Σεμινάριο όσο και για την ιδρυτική συνέλευση του Δικτύου Δράσης για την βρεφική διατροφή.

Αφήστε μια απάντηση