Το θέμα της φετινής εβδομάδας θηλασμού «Υποστήριξη θηλασμού: κοντά στις μητέρες», δίνει έμφαση στην υποστήριξη του θηλασμού από μητέρα προς μητέρα.

Ακόμα κι όταν οι μητέρες κάνουν μια καλή αρχή με το θηλασμό, τις επόμενες εβδομάδες μετά τον τοκετό παρατηρείται μια μεγάλη μείωση του αριθμού των μητέρων που θηλάζουν, ιδιαίτερα αυτών που θηλάζουν αποκλειστικά.

Η υποστήριξη για την συνέχιση του θηλασμού είναι εφικτή με πολλούς τρόπους. Παραδοσιακά, η υποστήριξη δινόταν από την οικογένεια.

Καθώς οι κοινωνίες αλλάζουν ωστόσο, ειδικά με την αστικοποίηση, χρειάζεται υποστήριξη προς τις μητέρες από ένα πιο ευρύ δίκτυο, είτε πρόκειται για εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας, συμβούλους θηλασμού, ή από άλλες μητέρες ή από τους πατέρες/συντρόφους.

Το πρόγραμμα υποστήριξης από μητέρα προς μητέρα είναι ένας ανέξοδος και πολύ παραγωγικός τρόπος για να αυξηθεί ο αριθμός των μητέρων που θηλάζουν. Η μητέρα-σύμβουλος μπορεί να είναι οποιαδήποτε από την κοινότητα, η οποία θα έχει εκπαιδευτεί στο να υποστηρίζει τις μητέρες.

Οι εκπαιδευμένες μητέρες-σύμβουλοι θα είναι έτοιμες ανά πάσα στιγμή για να βοηθήσουν τις μητέρες σε ερωτήσεις και προβλήματα θηλασμού.

«Το κλειδί για την επιτυχία του θηλασμού είναι η συνεχόμενη, μέρα με τη μέρα, υποστήριξη για την θηλάζουσα μητέρα, μέσα στο σπίτι και την κοινότητά της».

Reference: Saadeh RJ, editor with Miriam H. Labbok, Kristin A. Cooney, Peggy Koniz-Booher (1993), Breast-feeding: the Technical Basis and Recommendations for Action: Role of Mother Support Groups, Geneva, World Health Organization, 62-74. View document

ΣΤΟΧΟΙ

1. Να επισημανθεί η σπουδαιότητα της υποστήριξης από μητέρα προς μητέρα, όσον αφορά την βοήθεια στην εδραίωση και την διατήρηση του θηλασμού.

2. Η πληροφόρηση της κοινωνίας για την άκρως αποτελεσματική πρακτική της συμβουλευτικής από μητέρα προς μητέρα και η ένωση των δυνάμεών μας για να εξαπλωθούν αυτού του είδους τα προγράμματα.

3. Η ενθάρρυνση των υπέρμαχων του θηλασμού, ανεξάρτητα από την εκπαίδευσή τους, να εκπαιδευτούν για να υποστηρίξουν τις μητέρες και τα μωρά τους.

4. Η δημιουργία τοπικών ομάδων υποστήριξης, όπου οι μητέρες θα μπορούν να στραφούν για βοήθεια μετά τον τοκετό.

5. Η  πρόσκληση των κυβερνήσεων και των μαιευτικών κλινικών παγκοσμίως, να υιοθετήσουν έμπρακτα τα Δέκα Βήματα, κυρίως το Βήμα 10, ώστε να αυξηθεί η χρονική διάρκεια του αποκλειστικού θηλασμού.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΚΥΚΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Εδώ η υποστήριξη του θηλασμού απεικονίζετε με τις πιθανές επιρροές στην απόφαση μιας μητέρας να θηλάσει και να έχει μια θετική εμπειρία θηλασμού.

Οι κύκλοι της υποστήριξης, που ήταν το θέμα της Εβδομάδας Θηλασμού 2008, εξακολουθούν να είναι ζωτικής σημασίας για να θηλάσουν οι μητέρες τα μωρά τους.

Οι κύκλοι της υποστήριξης είναι:

Οικογένεια και κοινωνία,

Σύστημα υγείας,

Εργασία και εργασιακό περιβάλλον,

Κυβέρνηση-Νομοθεσία και

Αντίδραση σε καταστάσεις κρίσεις.

Όλα αυτά περιβάλλουν την γυναίκα, στο κέντρο του κύκλου.

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Οι γυναίκες βρίσκονται στο κέντρο γιατί η παρουσία ή η απουσία υποστήριξης τις επηρεάζει άμεσα. Οι γυναίκες επίσης έχουν ένα σημαντικό ρόλο τόσο στο να παίρνουν όσο και στο να προσφέρουν υποστήριξη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο σύζυγος/σύντροφος/πατέρας , η οικογένεια και οι φίλοι συνθέτουν το άμεσο δίκτυο υποστήριξης της μητέρας. Η κοινωνική υποστήριξη περιλαμβάνει την υποστήριξη στην αγορά, στην εκκλησία, στη γειτονιά, στο πάρκο, κλπ.

Η υποστήριξη από την κοινωνία αυξάνει την αυτοπεποίθηση της μητέρας στην ικανότητά της να θηλάσει και μετά τις πρώτες εβδομάδες.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Εδώ υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να υποστηρίξουμε το θηλασμό. Οι ευκαιρίες αυτές περιλαμβάνουν τα φιλικά προς τις μητέρες κέντρα και υπηρεσίες, αλλά και φροντίδα υγείας μετά τον τοκετό η οποία να ενισχύει το δεσμό της μητέρας με το βρέφος και το θηλασμό.

Εδώ οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι για να υποστηρίξουν τη μητέρα πριν και μετά τον τοκετό.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι εργαζόμενες γυναίκες έρχονται αντιμέτωπες με πολλές προκλήσεις και χρειάζονται υποστήριξη για να πετύχουν στο να θηλάζουν ενώ εργάζονται. Οι ευκαιρίες για υποστήριξη της εργαζόμενης μητέρας διαφέρουν ανάλογα με την εργασία της μητέρα, αλλά συνήθως περιλαμβάνουν την διευκόλυνση της μητέρας να έχει το μωρό κοντά της ή την ύπαρξη ενός κατάλληλου μέρους για άντληση και συντήρηση του μητρικού γάλακτος.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οι γυναίκες που θέλουν να θηλάσουν ή που θηλάζουν ήδη, θα έχουν μεγάλο όφελος από την δημιουργία διεθνών πρωτοκόλλων για την προστασία του θηλασμού, καθώς επίσης και από εθνικές επιτροπές θηλασμού. Η νομοθεσία για την καταπολέμηση της επιθετικής προώθησης των υποκατάστατων μητρικού γάλακτος καθώς και η νομοθεσία για την άδεια μητρότητας, επίσης είναι προς όφελος των μητέρων που θηλάζουν.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

Αυτός ο κύκλος υποστήριξης αντιπροσωπεύει την ανάγκη για υποστήριξη εάν μια γυναίκα βρεθεί σε απρόβλεπτη, δύσκολη κατάσταση, της οποίας δεν έχει τον έλεγχο. Καταστάσεις οι οποίες απαιτούν ειδικό σχεδιασμό και υποστήριξη είναι: φυσικές καταστροφές, στρατόπεδα προσφύγων , διαδικασίες διαζυγίου, σοβαρή ασθένεια της μητέρας ή του μωρού, ή η διαμονή σε περιοχή με αυξημένο αριθμό ασθενών με AIDS και χωρίς υποστήριξη στο θηλασμό.

Για περισσότερες πληροφορίες, εδώ: http://worldbreastfeedingweek.org/index.shtml

               

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση