Πάνω από 127 εκατ. άτομα παγκοσμίως έχουν προσβληθεί από το οξύ αναπνευστικό σύνδρομο που προκαλείται από την πανδημία του κορωνοϊού-2 (SARS-CoV-2) και μέχρι σήμερα καταγράφονται 2,8 εκατ. θάνατοι.

Καθώς στις αρχικές μελέτες περί ασφάλειας των εμβολίων δεν είχαν συμπεριληφθεί θηλάζουσες γυναίκες, είναι αναγκαία η έρευνα σε αυτές, για την διαπίστωση της δυνητικής παθητικής ανοσοποίησης στα βρέφη, μέσω του μητρικού γάλατος, στα πλαίσια της παγκόσμιας προσπάθειας κάμψης της μετάδοσης του ιού.

Σκοποί της Μελέτης[i]

(1) Διαπίστωση εάν συγκεκριμένες ανοσοσφαιρίνες ανιχνεύονται στο μητρικό γάλα μετά τον εμβολιασμό και (2) χαρακτηρισμός της χρονικής περιόδου και του τύπου των ανοσοσφαιρινών.

Μέθοδος

Διαχρονική μελέτη κοόρτης, για διερεύνηση δειγμάτων μητρικού γάλατος 7 γυναικών που προγραμμάτισαν να λάβουν δύο δόσεις των εμβολίων κατά SARS-CoV-2: Pfizer-BioNTech ή Moderna, μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου 2021.

Τα δείγματα συλλέχτηκαν πριν τον εμβολιασμό και συμπληρωματικά σε άλλες 11 χρονικές στιγμές.

Το τελευταίο δείγμα λήφθηκε 14 μέρες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου.

Η ανάλυση των δειγμάτων έγινε για τα επίπεδα συγκεκριμένων ανοσοσφαιρίνων (IgA και IgG) του SARS-CoV-2.

Αποτελέσματα

Παρατηρήθηκαν σημαντικά αυξημένα επίπεδα των συγκεκριμένων IgG και IgA αντισωμάτων του SARS-CoV-2 στο μητρικό γάλα, περίπου 7 μέρες μετά την πρώτη δόση εμβολιασμού, ιδιαίτερα με κυρίαρχη απόκριση των IgG.

Συμπέρασμα Μελέτης

Ο μητρικός εμβολιασμός κατά SARS-CoV-2 έχει ως αποτέλεσμα την ανοσολογική απόκριση μέσω συγκεκριμένων αντισωμάτων στο μητρικό γάλα, τα οποία μπορούν να έχουν προστατευτική επίδραση στα βρέφη που θηλάζουν.


[i]  Baird JK, Jensen SM, Urba WJ, et al. SARS-CoV-2 Antibodies Detected in Mother’s Milk Post-Vaccination. Journal of Human Lactation. July 23, 2021. Online ahead of print. doi.org/10.1177/08903344211030168

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/08903344211030168

Μετάφραση και απόδοση κειμένου, από την συντακτική ομάδα του thilasmos.com

Αφήστε μια απάντηση